Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Aby konto zostało aktywowane po wypełnieniu formularza należy przesłać kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (NIP, Regon, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) na adres e- mail: sklep@virgotorun.pl

Wpisz imię i nazwisko

Wpisz nazwę firmy

Wpisz ulicę wraz z numerem budynku

Wpisz kod pocztowy oraz miasto

Wpisz NIP firmy

Wpisz telefon kontaktowy

Wpisz adres e-mail