GARNITUROWE KLASYCZNE

Filtry

Skarpety Wola Funky

30-34, 35-38, 39-42, 43-46

Skarpety Syntex wełniane SG-0500 męskie

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Syntex NEW MEN bambusowe bezuciskowe SG-0110 męskie

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Syntex chili elegance SK-0102

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Syntex bambusowe SK-0741 męskie

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Syntex 100% bawełna SK-0345 męskie

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Cerber bawełniane męskie art. 015

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Cerber bawełna 100% męskie art. 0077

39-41 (25-26cm), 42-44 (27-28cm), 45-47 (29-30cm)

Skarpety Bratex Popsox 6450

36-38, 39-41, 42-43, 44-46