Aby konto zostało aktywowane po wypełnieniu formularza należy przesłać kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (NIP, Regon, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) na adres e- mail: sklep@virgotorun.pl

Rejestracja
ulica nr budynku kod pocztowy miejscowość (Adres, który ma widnieć na fv vat.)
ulica nr budynku kod pocztowy miejscowość (Adres na który będzie dostarczany towar.)
telefony kontaktowe do firmy
Opcjonalna wiadomość